Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen zitten

Wij slaat alarm en dat is niet voor niets. We zien het tijdens onze trainingen, wedstrijden, op velden en in zalen. Jongeren zitten gemiddeld ruim 10 uur per dag en bewegen onvoldoende. Hun motorische ontwikkeling stagneert alarmerend, en dat begint al in de basisschoolleeftijd. Jongeren moeten meer en beter gaan bewegen. Jong geleerd, betekent een leven lang plezier in sporten en bewegen.

Dat willen we realiseren door aandacht te vragen en door maatregelen te treffen. Dat kunnen we alleen SAMEN; met ouders/verzorgers, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeenten, kabinet, politiek, sportbonden, sportclubs, trainers, coaches én kinderen. Doe massaal mee, zodat de politiek niet om ons heen kan. Beweeg jij mee? Teken de petitie.

Naar de petitie!