The Daily Mile als onderdeel van een dynamische schooldag

CBS Het Lichtpunt in Rhoon werd in 2022 uitgeroepen tot de sportiefste basisschool van Nederland (zie kader). “Een geweldige erkenning en een enorme eer”, vindt vakleerkracht bewegingsonderwijs Tim van Calmthout. “Onze visie is al een aantal jaar: zorgen dat de kinderen een heel afwisselende dag hebben. Bewegen moet daar een belangrijk onderdeel van zijn.” Een van die ‘beweegonderdelen’ is The Daily Mile. “Die zetten we op 1001 manieren in!”

“Vroeger was mijn baan gewoon alleen gymles geven”, vertelt Tim. “Tegenwoordig is het veel meer dan dat. Ik ben medeverantwoordelijk voor al het bewegen op school en alles wat daarmee samenhangt.” En dat is heel wat, op een school waar elke schooldag voor elke groep dynamisch is, iets wat veel collega’s in het land niet is ontgaan. “We krijgen wekelijks wel vragen van mensen over hoe wij dit doen. We moeten zelfs ook weleens nee verkopen. We zijn natuurlijk wel gewoon een school en geen instelling die rondleidingen verzorgt!” Tim is er in 2008 komen werken. “Toen al waren we veel met bewegen bezig en werden alle gymlessen gegeven door de vakleerkracht. En we deden regelmatig aan sporttoernooien mee.” Bewegen werd toen dus al als iets essentieels gezien. “Dat komt door onze directeur, die is zelf gymleerkracht van origine. Toen hij hier begon heeft hij meteen werk gemaakt van wat hij leuk en belangrijk vond: bewegen stimuleren en de school daarmee ook profileren.”

Hoe ziet een dynamische schooldag eruit?
Tim: “Een leerling op onze school zit niet langer dan een halfuur achter elkaar op zijn stoeltje. Er gaat geen zoemer af of zo, maar dat is waar we naar streven. En dat lukt goed. Dat komt enerzijds door de roosters die we maken. We zorgen ervoor dat de gymlessen en het buitenspelen voor alle klassen mooi over de dagen verdeeld zijn.” Daarnaast hebben de leerkrachten de ruimte om zelf en naar eigen inzicht tools in te zetten, zoals energizers, bewegend-leeractiviteiten of The Daily Mile. “Voor de kinderen is de dag dus heel afwisselend. En daardoor veel leuker.” Het Lichtpunt heeft ook een Motor & Learninglaboratorium waar kinderen oefenen met fijnmotorische bewegingen, maar ook met bewegend-lerenactiviteiten. “Ook dat plannen we slim op de dag.”

Er is echt toegegroeid naar de dynamische schooldag. “We hebben vooral heel veel gefaciliteerd”, vertelt Tim. “We hebben veel meer vakleerkrachten dan de gemiddelde basisschool, namelijk vier personen, 3,6 fte. De vakleerkrachten nemen heel veel over: de gymlessen, het buitenspelen, het motor- en learninglab. En wij lopen bijvoorbeeld weleens mee met een Daily Mile, doen energizers voor in de klas, enzovoort.”

Schotse hooglanders
Tim: “Voordat we echt een dynamische schooldag hadden, maakten we al gebruik van The Daily Mile. Je merkte dat in het begin sommige leerkrachten soms nog een drempeltje ervoeren. Begrijpelijk, het vraagt natuurlijk ook wel wat organisatie-skills. We zijn het daarom heel vrijblijvend gaan inzetten, we hebben de collega’s gewoon uitgenodigd om het eens te proberen.” Het werd als heel stimulerend ervaren door de leerkrachten om bij elkaar te kijken hoe zij dit aanpakten. En de vakleerkrachten gaven tips en ondersteunden hen. Daarnaast is teamscholing ingezet. “We hebben specialisten gevraagd: hoe doen jullie dat op school met The Daily Mile? Wat zien jullie als externen hier in de wijk als mogelijkheden om naartoe te lopen of te rennen?” Die zijn er volop, want de omgeving is gevarieerd. De school ligt in een vrij rustige wijk en achter de wijk ligt een polder. “Dus als je een wat grotere ronde wilt lopen, en dat is zeker bij de bovenbouw populair, kun je lekker de polder in en tussen de Schotse hooglanders lopen.”

Alles mag
The Daily Mile is inmiddels een vertrouwd onderdeel van de ‘toolbox’ van de leerkrachten. “We hebben ook een beweegteam op school. Zij stimuleren The Daily Mile door er leuke opdrachten aan te hangen. Ze maken bijvoorbeeld foto’s in de wijk. Vervolgens kun je als groep punten verdienen als je op de plek waar een foto is gemaakt ook een foto maakt met de groep. Als ze aan het eind genoeg punten hebben verdiend, krijgen ze een prijsje. Zo wordt The Daily Mile dus ook een soort speurtocht.”
The Daily Mile wordt op verschillende manieren ingezet. Als speurtocht dus, maar bijvoorbeeld ook als verwerkingsopdracht: de kinderen krijgen dan een gerichte opdracht mee om tijdens het lopen uit te voeren, iets uit de les die eraan voorafging te bespreken bijvoorbeeld. Of juist als voorbereiding op een les. “Het kan op 1001 manieren. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een som en als ze het rondje gemaakt hebben, moeten ze het antwoord geven.”
Tim: “Zo hebben we het ook altijd benaderd: alles mag. Wij zetten The Daily Mile echt in als moment om extra buiten te zijn, extra te bewegen en dat mag op allerlei manieren. En op de momenten dat de leerkracht dat zelf wil. De meeste collega’s plannen dat van tevoren in, maar er zijn er ook die het doen op het moment dat zij vinden dat het nodig is.”

Het Bewegend Leren Platform biedt nog meer inspiratie om jongeren meer te laten bewegen tijdens de schooldag. Lees hier alles over dit platform

Alles over The Daily Mile lees je hier

­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Sportiefste basisschool 2022
De KVLO, Kenniscentrum Sport en Bewegen en NOC*NSF organiseren de verkiezingen van Sportiefste scholen van Nederland. De jury was van onder meer van mening dat Het Lichtpunt “uitblinkt in de manier waarop de dynamische schooldag in een sterke visie is uitgewerkt en gedragen wordt door een stevige groep vakleerkrachten en buitenspeelondersteuners.”
Klik hier voor meer informatie over de verkiezingen. En bekijk hier een filmpje over de dynamische schooldag op CBS Het Lichtpunt.