“De leerkrachten lopen mee. Wij geven natuurlijk het goede voorbeeld, maar daarnaast is het voor ons ook ontspannend en werkt het verfrissend”

Op De Huifkar, een school in Enschede voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, zijn ze dit schooljaar gestart met The Daily Mile. Maureen Oude Luttikhuis, leerkracht van groep 3-4, is de kartrekker van dit initiatief.

Hoe zijn jullie gestart met The Daily Mile?
“Ik zag The Daily Mile meerdere keren voorbijkomen op Facebook. Ik vroeg informatie op en heb het initiatief bij wat collega’s onder de aandacht gebracht. Zij waren er, net als ik, erg enthousiast over. Het hele team zag de meerwaarde ervan in: een betere concentratie en conditie. We zijn vervolgens in september 2017 gestart met het rennen van kleine rondjes. Inmiddels hebben we dit uitgebouwd en rennen de kinderen ongeveer een kwartier. De leerkrachten lopen ook mee. We geven natuurlijk het goede voorbeeld, maar daarnaast is het voor ons ook ontspannend en werkt het verfrissend.”

Hoe werd The Daily Mile ontvangen door de kinderen en hun ouders?
“De kinderen uit mijn eigen groep waren direct erg enthousiast. In de andere groepen was het wisselend, maar over het algemeen waren het goede reacties. Tijdens een informatiemarkt aan het begin van het schooljaar sprak ik verschillende ouders en legde ik ze aan de hand van flyers uit wat de bedoeling van The Daily Mile was. Dit is door de ouders positief ontvangen.”

Merken jullie verschil bij de kinderen qua conditie en concentratie?
“De kinderen bij ons op school hebben over het algemeen een korte concentratie. Wanneer dit afgewisseld wordt met ontspanning in de vorm van The Daily Mile, levert dit nieuwe concentratiemomenten op. We merken ook dat de conditie langzaam verbetert.”

Wat voor route lopen jullie?
“Voor de meeste kinderen van onze school is het belangrijk dat de ruimte is afgebakend, zodat ze het kunnen overzien. Bovendien is het dan voor ons gemakkelijker om te begeleiden. Daarnaast zit onze school aan een drukke, doorgaande weg en kunnen we helaas niet veel anders. Onderweg doen wij geen spelletjes, maar we proberen de kinderen die wat meer moeite hebben extra te stimuleren door het rennen en wandelen af te laten wisselen.”

Hoe ziet de toekomst van The Daily Mile er uit voor jullie school?
“We zijn net een half jaar bezig en het bevalt tot nu toe prima. Voorlopig gaan we op dezelfde manier door.”