“Ik hoop dat de start van The Daily Mile eraan bijdraagt dat de leerlingen van Het Letterveld nog actiever en gezonder worden”

Na een gezamenlijke opening op basisschool Het Letterveld in Almelo, waarbij alle klassen samen een kwartier gingen rennen, zijn de groepen drie tot en met acht begonnen met The Daily Mile. Femke Keupink, combinatiefunctionaris Sportbedrijf Almelo, hoopt dat dit initiatief ertoe bijdraagt dat de school dit jaar het themacertificaat bewegen en sport van de Gezonde School mag ontvangen.

Femke geeft als combinatiefunctionaris niet alleen gymles op basisschool Het Letterveld, ze is ook aangesteld om namens de school te onderzoeken welke initiatieven er gestart kunnen worden op het gebied van bewegen. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor wijkbewoners en geeft ze kinderen met een motorische achterstand extra gymles na schooltijd. Toen Femke op Facebook een filmpje zag met Erben Wennemars, ambassadeur van The Daily Mile, besloot ze om het initiatief onder de aandacht te brengen bij haar collega’s. “Sommige leerkrachten waren in het begin wat terughoudend, omdat het geïntegreerd moet worden in het lesprogramma. Nadat ik echter uitlegde dat ze de Daily Mile kunnen doen op ieder moment van de dag, groeide het enthousiasme en zijn we dezelfde week nog gestart. We doen de Daily Mile alleen op dagen dat er geen gymles is.”

Openingsdag

Bij de start heeft Femke alle ouders uitgenodigd, zodat zij er ook bij betrokken waren. Met de groepen drie tot en met acht liepen ze op de openingsdag gezamenlijk een kwartier. “Ik adviseer andere leerkrachten die gaan starten om het ook op deze manier te doen. Het is ons erg goed bevallen en de ouders zien met eigen ogen hoeveel plezier de kinderen erin hebben.” Om het de kinderen nog makkelijker te maken, heeft Femke geopperd om de sportschoenen op school te laten liggen. “Zo loop je niet meer het risico dat ze de schoenen vergeten en in de zomer op slippers moeten lopen.”

Bootcamp

Vorig jaar ontving de school het themacertificaat voeding van de Gezonde School, dit jaar gaat Femke met Het Letterveld voor het certificaat bewegen en sport. Binnen dit thema gaat het om het stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. “Ik hoop dat de start van The Daily Mile eraan bijdraagt dat de leerlingen van Het Letterveld nog actiever en gezonder worden.” Om The Daily Mile wat afwisselender te maken, is Femke bezig om samen met buurtbewoners een soort baan te maken waar de kinderen overheen lopen. Langs de kant staat hoeveel meter ze hebben gelopen en ook worden er opdrachten aangekoppeld. Een soort bootcamp, aldus Femke.

Afleiding

Over de effecten van The Daily Mile zijn ze het op Het Letterveld eens. “De kinderen zijn na afloop rustiger en willen weer aan het werk als ze lekker buiten zijn geweest. Het vormt een welkome afleiding voor ze, helemaal wanneer ze bijvoorbeeld net een toets hebben gehad.” Volgens Femke werkt het ook op cognitief niveau gunstig. “Dat is heel mooi meegenomen, maar het gaat mij er vooral om dat dat ze tussendoor een extra beweegmoment hebben.”