Betere prestaties voor basisschoolleerlingen door The Daily Mile

Uit onderzoek op basisschool Coppermill in Londen blijkt dat de leerlingen die op de school iedere dag meedoen aan The Daily Mile beter presteren op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Ook zijn ze fitter, hebben ze meer zelfvertrouwen en gedragen ze zich beter. 

Gedurende 15 weken renden 76 leerlingen van de school iedere dag een ‘mile’ (1,6 kilometer).  Bijna de helft van de leerlingen voldeed voordat het onderzoek werd uitgevoerd niet aan de norm ‘fit’. Na 15 weken was dit percentage gedaald naar 20 procent.

Schooldirecteur Figen Bektasoluglu reageerde positief op dit mooie resultaat: “The Daily Mile maakt kinderen niet slimmer, maar helpt ze beter te concentreren, ze hebben meer aandacht en vaak meer zin om aan de slag te gaan, het is geweldig!”

Leerkrachten op de school waren vooral verrast door de uitslagen van de toetsen die bij de leerlingen werden afgenomen. De cijfers van de leerlingen waren hoger dan zowel het lokale als landelijke gemiddelde. Experts dachten vooraf dat maar 67 procent het nationaal gemiddelde in taal zou behalen, dit bleek uiteindelijk zelfs 92 procent te zijn. Op het gebied van rekenen was de verwachting dat leerlingen op de school 71 procent van het nationaal gemiddelde zouden halen, maar dit bleek ook hoger: 96 procent. De leerlingen scoorden 88 procent (17 procent hoger dan gedacht) met hun schrijftoets.

Ook in Nederland zijn scholen gestart met dit initiatief. Ondertussen doen er in heel Nederland al meer dan 6166 leerlingen mee aan The Daily Mile.

Lees hier het rapport