Pilot The Daily Mile bij de Kinderopvang  

In het voorjaar zijn wij bij JOGG gestart met een pilot van The Daily Mile bij de Kinderopvang. The Daily Mile is een bewezen effectieve beweeginterventie die tot nu toe vooral wordt ingezet bij basisscholen. JOGG wil het succesvolle concept van The Daily Mile beschikbaar stellen voor een bredere doelgroep dan de basisschool en daarom uitbreiden naar de kinderopvang. Aangezien een dreumes, peuter of kleuter zich in een andere ontwikkelingsfase bevindt dan schoolgaande kinderen, dient het bestaande concept voor deze doelgroep te worden aangepast. Maar hoe? Dat zijn we gaan uitproberen!  

In de regio’s Friesland en Limburg hebben vijftig kinderopvanglocaties deelgenomen aan de pilot, van kinderdagverblijven, BSO en gastouderlocaties. Vier weken lang hebben zij minimaal drie keer in de week The Daily Mile gelopen, met of zonder opdrachten. De locaties hebben op verschillende manieren data bijgehouden die door onderzoeksbureau Mulier Instituut geanalyseerd zullen worden. In de zomerperiode wordt de pilot onder kinderopvanglocaties geëvalueerd, zodat in het najaar wordt gewerkt aan doorontwikkeling van materialen en opschaling van kinderopvanglocaties. Stichting De Friesland steunt The Daily Mile, onderdeel van JOGG, voor de financiering van The Daily Mile bij kinderopvanglocaties in Friesland.  

Op de hoogte blijven van de resultaten? Houd onze website in de gaten, hier zullen wij meer informatie delen als de resultaten bekend zijn.