The Daily Mile wordt steeds bekender

The Daily Mile in cijfers

Uit onderzoek van het Mulier Instituut[1] blijkt dat de bekendheid van The Daily Mile duidelijk is toegenomen ten opzichte van 2016 en 2017. In 2018 hebben vier van de vijf schoolleiders van The Daily Mile gehoord of erover gelezen (81%) t.o.v. 71% in 2017 en 63% in 2016.

Tien procent van de schoolleiders geeft aan The Daily Mile op dit moment uit te voeren. Dit komt omgerekend neer op zo’n 700 scholen in Nederland. Twintig procent van de schoolleiders vindt The Daily Mile interessant en denkt erover om met de school mee te gaan doen. Zeven procent van de schoolleiders geeft aan The Daily Mile te hebben uitgevoerd, maar ermee te zijn gestopt. De meest genoemde redenen om met The Daily Mile te stoppen, zijn een gebrek aan draagvlak en tijd.

De meeste schoolleiders geven aan dat de groepen 6, 7 en/of 8 aan The Daily Mile deelnemen. The Daily Mile wordt zelden in de kleuterklassen aangeboden. Een derde van de scholen doet met alle acht groepen van de school mee aan The Daily Mile.

Ongeveer de helft van de scholen voert The Daily Mile minimaal drie keer per week uit, zoals ook aangeraden wordt. Een kwart van de scholen voert The Daily Mile zelfs dagelijks uit.

 

Wat ervaren deelnemende scholen?

De meeste schoolleiders geven aan dat zijzelf, of de docenten op hun school, ervaren dat een klas die The Daily Mile heeft uitgevoerd rustiger is. Ook vindt een meerderheid van de schoolleiders dat leerlingen zich beter kunnen concentreren, waardoor beter geleerd kan worden. Bijna de helft van de schoolleiders ervaart dat de leerlingen fitter/gezonder worden. Sommige schoolleiders noemen bovendien nog andere effecten, zoals dat leerlingen buiten The Daily Mile om ook meer gaan bewegen.

 

Onderzoek door het Mulier Instituut

Het Mulier Instituut heeft een online vragenlijst uitgezet onder schoolleiders (directeuren) van basisscholen over de bekendheid en het gebruik van The Daily Mile. Het onderzoek laat zien hoe schooldirecteuren in Nederland over The Daily Mile denken. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de initiatiefnemer van The Daily Mile in Nederland, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). In totaal hebben 400 schoolleiders de online vragenlijst ingevuld. De steekproef is representatief voor de populatie naar schoolgrootte en provincie.

 

Lees het hele rapport

 

[1] Het Mulier Instituut is een onafhankelijke stichting die sportonderzoek verricht voor beleid en samenleving.