“De nadruk ligt niet op wie de snelste is, maar op wie de meeste vooruitgang boekt”

Op basisschool De Hofvilla in Wateringen richten ze zich op gezondheid en talentontwikkeling van zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. Ze werken klas doorbrekend. Op twee middagen per week geven ouders en leerkrachten ateliers aan de leerlingen, zoals bloemschikken, badmintonnen, koken, vissen, journalistiek en filosoferen. Ook vinden ze ontspanning naast inspanning erg belangrijk. Kim van Raamsdonk-de Waard, leerkracht in groep 1-2, merkte dat de concentratie bij kinderen soms op is als ze te lang stilzitten. Dan is het fijn om afwisseling te hebben en even naar buiten te gaan. In hun zoektocht naar een oplossing kwamen ze uit bij The Daily Mile. Een concept dat uitstekend binnen de visie van de school past.

Schooljaar 2017-2018 diende voor De Hofvilla als uitprobeerjaar. “Omdat The Daily Mile bij ons nog in de beginfase zit, merken we dat sommige collega’s de intrinsieke motivatie al hebben en anderen nog niet. Dit schooljaar is het in het beleid opgenomen en is het de bedoeling dat elke klas meedoet. Sommige leerkrachten vinden het fijn wanneer The Daily Mile op het rooster staat, anderen kijken wanneer de behoefte er is bij de leerlingen. Als kinderen duidelijk weten wat voor doel het heeft en ze positief gemotiveerd worden, heeft The Daily Mile meer effect dan wanneer we alleen zeggen: we gaan rondjes rennen. Een goede uitleg is heel belangrijk om de intrinsieke motivatie te stimuleren”, vertelt Kim. Haar klas plukt al duidelijk de vruchten van hun deelname aan The Daily Mile. “Na afloop is er bij de kinderen weer ruimte voor concentratie en het vergaren en opslaan van nieuwe kennis. Het gaat dus niet ten koste van de effectieve leertijd, maar het draagt er juist aan bij!” Groep 1-2 begint The Daily Mile met een warming-up. Vervolgens tellen ze af van tien tot nul en proberen de leerlingen daarna zo lang mogelijk rondjes over het schoolplein te rennen. Even wandelen mag natuurlijk ook. “Meestal ren ik met ze mee om ze te motiveren. Ik geef aan hoe lang de kinderen gelopen hebben en rond dat af op de minuut. Ze vinden het geweldig wanneer ze hun eigen record verbreken. Tachtig procent van mijn klas rent vijf minuten lang. Voor kleuters vind ik dit voldoende.”

Gun jezelf de tijd Christine Reebergen is leerkracht in groep 3. Ook zij is enthousiast over The Daily Mile. “Ik merk dat het de aandacht vergoot. De combinatie beweging en rust in de klas is fijn. Het gaat om het totaal-plaatje: alleen lopen is goed, maar het laten versterken door andere dingen is nog beter”, aldus Christine. Voor haar is het wel belangrijk om het in de weekplanning te zetten, anders vergeet ze het gauw. “Dit schooljaar ga ik proberen het twee tot drie keer per week te doen, ook in de winter. Ik merk namelijk dat ze dan minder gemotiveerd zijn. We slaan dan vaker over en gaan achter de stoel hardlopen met een muziekje. Soms gun je jezelf er geen tijd voor, maar alles wat je aandacht geeft, dat groeit!”

Antilope, leeuw en cheeta Gymdocent Jochem Buizert heeft samen met Gerco van Alphen, leerkracht in groep 7, een hele creatieve invulling van The Daily Mile bedacht voor leerlingen van De Hofvilla. “We werken met drie van de snelste dieren op aarde: de antilope, de leeuw en de cheeta. Van ieder dier hebben we een houten plaat die op een centrale plek in de school hangt, met een stopwatch ernaast. Als een klas The Daily Mile gaat lopen, pakken ze één van de drie stopwatches en proberen ze net zo hard te lopen als de antilope, leeuw en cheeta”, vertelt Gerco enthousiast. Kinderen houden bij hoe lang ze doen over The Daily Mile. De nadruk ligt niet op wie de snelste is, maar op wie de meeste vooruitgang boekt. “Jochem schrijft regelmatig de tijden op en van de tien kinderen die de meeste groei laten zien, komt de naam in de school te hangen. Kinderen vinden dit super! Mijn tip aan andere scholen is om het op je eigen manier meer betekenis te geven en het te verweven in je lesprogramma. Zet daarnaast de ontwikkeling van kinderen centraal. Ze lopen voor zichzelf en dat zie je uiteindelijk terug in hun enthousiasme. Tot slot kun je de leerlingen van een bepaalde groep uitroepen tot de ambassadeurs van The Daily Mile. Bij ons zijn dat de leerlingen van mijn groep. Zij enthousiasmeren andere groepen, leggen uit wat The Daily Mile is en lopen de route voor”, aldus Gerco.