“Een goede speelplek daagt kinderen op zowel fysiek, cognitief als creatief vlak uit”

Het van origine Deense bedrijf KOMPAN heeft zich als partner verbonden aan The Daily Mile. KOMPAN heeft als missie om jong en oud in beweging te brengen. Ze doen dit door het inrichten van openbare gebieden met speeltoestellen en materialen. Dat ze partner zijn geworden van The Daily Mile, zien KOMPAN adviseurs Ank Duteweert en Gerrie Rovers als een logische stap. 

KOMPAN wil dat iedereen op zijn eigen manier en niveau buiten kan bewegen. Bij KOMPAN zijn ze ervan overtuigd dat een goede inrichting van een openbaar gebied of sportplek essentieel is. Ank Duteweert legt uit: “Het ophangen van een schommel maakt nog niet dat mensen er graag op gaan zitten. Ze moeten zich goed en prettig voelen bij de omgeving. Onze landschapsarchitecten analyseren samen met de klant de ruimte om vervolgens een passend ontwerp van de speelomgeving te maken.”

Creëren van een beweegvriendelijke ruimte

KOMPAN werkt sinds twee jaar samen met Jongeren Op Gezond Gewicht. Ze proberen alle JOGG-wijken beweegvriendelijk te maken. “Een vervolgstap in deze samenwerking met JOGG is dat we partner zijn geworden van The Daily Mile. Wij vinden The Daily Mile een fantastisch initiatief en het past heel goed bij KOMPAN. Wij willen graag dat kinderen twee keer per dag een half uur buiten bewegen. Studies wijzen uit dat het concentratievermogen van de kinderen omhoog gaat nadat ze buiten in beweging zijn geweest. Door iedere dag een kwartiertje buiten te rennen of te lopen is er al een mooi begin gemaakt. Vanuit KOMPAN willen we laten zien dat het creëren van een beweegvriendelijke ruimte niet per se veel geld hoeft te kosten. Het is ons doel om schooldirecteuren, leerkrachten en ouders bewust te maken van het feit dat een goede speelplek kinderen op zowel fysiek, cognitief als creatief vlak uitdaagt. De diversiteit van speeltoestellen en leervormen is daarbij erg belangrijk”, vertelt Gerrie Rovers.

Jong geleerd is oud gedaan

De slogan ‘Let’s play’ van KOMPAN slaat niet alleen op kinderen. Het bedrijf gelooft er heilig in dat kinderen en ouderen prima samen kunnen bewegen. “Jong geleerd is oud gedaan! Als kinderen in een speelrijke omgeving opgroeien, hebben ze daar hun leven lang profijt van. Wij vinden dat de hele maatschappij samen moet kunnen bewegen. Dit maakt het zowel leuker, als veiliger. Bij The Daily Mile gebeurt dit ook al vaak, zeker wanneer de leerkracht met de kinderen meeloopt”, aldus Duteweert.

Belang van een prettige speelomgeving

KOMPAN zal de scholen die ze als klant hebben, inspireren om deel te nemen aan The Daily Mile. Het doel is om alle schoolpleinen tot een podium te maken waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en waar ze zich prettig en veilig voelen. “Daarnaast gaan we workshops geven in JOGG-gemeenten aan schoolbesturen om ze bewust te maken van het belang van een prettige speelomgeving”, besluit Rovers.