“Als kinderen of leerkrachten met de auto naar het werk komen, is het lekker om de dag te starten met een rondje wandelen of hardlopen”

Basisschool Ds. W.E. den Hertogschool uit Loosduinen begon 2018 sportief! Ze introduceerden in januari The Daily Mile met een pilot en inmiddels is het een vast onderdeel van het lesprogramma. De naam werd omgetoverd in de ‘Hertogmile’, passend bij de naam van de school. Directeur Ellen-Marjon Scherf vertelt over het succes.

Waarom zijn jullie met The Daily Mile begonnen?
“Om gezonde leefstijl te bevorderen is Lily van Vollevelde van het Centrum Jeugd en Gezin samen met Sander van Deursen, vader van één van onze leerlingen, in samenwerking met de school met The Daily Mile gestart. We zijn ermee begonnen omdat we ten eerste een half uur sport tekort komen per week. Met onze Hertogmile creëren we extra beweegmomenten voor de kinderen. We zijn ervan overtuigd dat het daarnaast een positieve invloed heeft op hun concentratie en het tevens zorgt voor meer binding. Als een kind om een bepaalde reden wat moeite heeft met het lopen, dan slaat een ander de arm eromheen en lopen ze samen verder. Elkaar motiveren en samen plezier hebben zorgt voor groepsvorming.”

Hoe zag de start eruit?
“In januari organiseerden we een pilot onder leiding van Sander van Deursen, vader van één van onze leerlingen. Hij is de aanjager van The Daily Mile op onze school. Als proef liep groep acht gezamenlijk een kwartier rondom de school. Dit deden ze vervolgens wekelijks en groep zes en zeven sloten na de eerste week ook aan. Na een maand werd de proeftijd feestelijk afgesloten. Dit deden we door de groepen één tot en met vijf als supporters in te zetten voor de groepen zes tot en met acht. De ouders versierden het schoolplein met vlaggetjes. Onder de supporters waren ook andere genodigden, zoals wijkagenten, handhavers en gezinscoaches.”

Waarom geven jullie de proef een vervolg?
“De proef werd zo goed ontvangen, door zowel de kinderen als door ouders en docenten, dat het nu onderdeel is van ons lesprogramma. De kinderen zijn er zo ontzettend enthousiast over. Ze zijn veel rustiger in het hoofd en we zien verbroedering onder de leerlingen. Ik heb zelf ook een paar keer meegelopen en merk dat ik na afloop meer ruimte in mijn hoofd heb. Als kinderen of leerkrachten met de auto naar het werk komen, is het lekker om de dag te starten met een rondje wandelen of hardlopen. Regelmatig doen ouders ook mee. De kinderen lopen rond de school, twee aan twee. De ene baan wandelt en de andere baan loopt hard. Soms hebben we te maken met externe factoren, zoals koud en guur weer. Op zo’n moment moeten we de kinderen blijven stimuleren, door bijvoorbeeld een muziekje op te zetten en ze op te peppen. Na afloop zijn ze vaak heel trots dat ze de mile toch weer volbracht hebben. We geven er wel een eigen invulling aan, door te spreken van de Hertogmile en door het niet dagelijks maar minstens wekelijks te doen.”